Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10831
Title: Liga bałkańska - ligi bałkańskie : wspólnota i dezintegracja
Authors: Miodyński, Lech
Keywords: Basaj Mieczysław (1932-2008); Literatura słowiańska, historia i krytyka; Słowianie; Języki słowiańskie; Folklor; Miscellanea
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Tokarz (red.), "Języki i tradycje Słowian" (S. 346-352). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Utrwalone w językoznawstwie porównawczym i historycznym pojęcie ligi bałkańskiej wiąże się z konsekwencjami długotrwałego geograficznego kontaktu kilku języków sąsiadujących - albańskiego, bułgarskiego, macedońskiego, nowogreckiego, rumuńskiego, a ich obecne powinowactwo często inspiruje do nowych hierarchizacji (np. spotykane w lingwistyce macedońskiej określenie macierzystego kodu jako „centralnego języka bałkańskiego”).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10831
ISBN: 8322611854
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miodynski_liga_balkanska.pdf567,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons