Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10838
Title: Rola zajęć laboratoryjnych na lekcjach przyrody
Authors: Hibszer, Adam
Keywords: przyroda - studia i nauczanie (podstawowe); nauczanie - doświadczenia; lekcje przyrody
Issue Date: 2002
Publisher: Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi
Citation: A. Hibszer, U. Myga-Piątek, M. Rzętała (red.), "Przyroda -scenariusze do zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. T. 6" (S. 9-13). Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi
Abstract: Nauczanie w zreformowanej szkole oparte jest na założeniu, iż należy przywrócić właściwą proporcję między poznawaniem wiadomości, opanowaniem umiejętności i nabywaniem odpowiednich postaw. Ponadto w szkole podstawowej trzeba wykorzystać czas na rozbudzanie i ukierunkowanie zainteresowań uczniów. Dzieci są bowiem w takim wieku, który pozwala na rozbudzenie ich pasji badawczej. Przedmiotem, który doskonale nadaje się do realizacji tych założeń jest przyroda. Ważne jest aby na lekcjach przyrody uczniowie poznawali świat przez różnego rodzaje doświadczenia i pokazy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10838
ISBN: 83-87431-49-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hibszer_Rola_zajec_laboratoryjnych_na_lekcjach_przyrody.pdf600 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons