Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10842
Title: “Like the Angels in Heaven” (Mark 12:25). The Significance of Comparison and the Celibacy of the Resurrected
Other Titles: „Jak aniołowie w niebiosach” (Mk 12,25). Znaczenie porównania a bezżenność zmartwychwstałych
Authors: Malina, Artur
Keywords: the Gospel according to St. Mark; eschatology; angelology; the Sadducees; Ewangelia Marka; eschatologia; angelologia; saduceusze
Issue Date: 2019
Citation: Biblica et Patristica Thoruniensia, Vol. 12, iss. 2 (2019), s. 143-156
Abstract: Przedmiotem studium jest znaczenie porównania zmartwychwstałych z aniołami. Wielu komentatorów identyfikuje stan bezżenności jako ich cechę wspólną. Wyjaśnienie to opiera się na niektórych tekstach apokaliptyki żydowskiej wskazywanych jako paralelne do odpowiedzi Jezusa. Interpretacja ta niedokładnie oddaje znaczenie spójnika „ale” (ἀλλά), który łączy zdanie przedstawiające zmartwychwstałych jako bezżennych ze zdaniem zawierającym to porównanie. Zdanie wprowadzone przez ten spójnik nie uszczegóławia ani nie wyjaśnia zapowiedzi o bezżenności. Jego treścią jest bowiem obietnica przebywania zmartwychwstałych razem z Bogiem na podobieństwo aniołów, którzy są w niebiosach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10842
DOI: 10.12775/BPTh.2019.008
ISSN: 1689-5150
2450-7059
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_Like_the_Angels_in_Heaven.pdf601,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons