Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMiodyński, Lech-
dc.date.accessioned2019-09-10T07:24:02Z-
dc.date.available2019-09-10T07:24:02Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationE. Tokarz (red.), "W kręgu kultury Słowian : księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki" (S. 125-131). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn8322609140-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/10845-
dc.description.abstractChociaż zawarty w tytule twór terminologiczny sugeruje nazewnictwo odmiany gatunkowej, w taksonomii genologicznej nie odnajdziemy tak określonej jednostki semantycznej. W omawianym przypadku ani zespół cech konstytuujących poetykę historycznej postaci poematu — gdyż chodzi tu o uproszczone zdefiniowanie dłuższej formy w liryce współczesnej — ani występowanie kategorii obrzędowości — skonkretyzowanej choćby w dobrze znanych od strony teoretycznej figurach dramaturgicznych1 — nie przesądzają o wyodrębnieniu samoistnego modelu montażu ideowo-estetycznego. Jedyna poznawcza qualitas wypływająca z przyjęcia użytej w cudzysłowie konstrukcji sprowadza się do wyjaśnienia mechanizmu dialogu kulturowego między matrycą folklorystyczną a wykorzystującym ją schematem współczesnego tekstu artystycznego[...]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPetre Andreevskipl_PL
dc.subjectliteratura macedońskapl_PL
dc.titlePoemat obrzędowy Petre M. Andreevskiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miodynski_Poemat_obrzedowy.pdf534,12 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons