Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10878
Tytuł: Kreacja kategorii słowotwórczych w tekście
Autor: Kleszczowa, Krystyna
Pastuch, Magdalena
Słowa kluczowe: Analiza dyskursu; Semantyka porównawcza; Transfrastyka (językoznawstwo)
Data wydania: 2007
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, E. Straś (red.), "Kategorie semantyczne w tekście" (S. 13-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Sygnalizowany w artykule problem kontekstowego charakteru niektórych typów słowotwórczych nie dotyczy obrzeży słowotwórstwa. Chodzi o klasę liczebnie obszerną, formalnie i znaczeniowo bardzo różnorodną. Jest to propozycja innego spojrzenia na słowotwórstwo. Wydaje się, iż przyszedł czas na analizę formacji słowotwórczych z uwzględnieniem ich tekstowych zależności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10878
ISBN: 9788322615973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kleszczowa_Pastuchowa_Kreacja_kategorii_slowotworczych_w_tekscie.pdf725,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons