Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10896
Title: Rola zajęć terenowych w nauczaniu przyrody
Authors: Hibszer, Adam
Keywords: przyroda; środowisko; lekcje przyrody w terenie; nauczanie podstawowe
Issue Date: 2002
Publisher: Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi
Citation: A. Hibszer, U. Myga-Piątek, M. Rzętała (red.), "Przyroda : scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. T. 5" (S. 11-18). Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi
Abstract: W reformowanej polskiej szkole nie sposób wyobrazić sobie procesu kształcenia bez zajęć w terenie. Realizacja celów edukacyjnych przedmiotu „przyroda" zawartych w Podstawie programowej (1999) wymaga organizowania lekcji „za progiem klasy szkolnej". W niniejszym szkicu pragnę zastanowić się nad wybranymi aspektami zajęć, które w moim przekonaniu powinny być nieodłącznym elementem pracy nauczyciela z uczniami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10896
ISBN: 83-87431-42-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hibszer_Rola_zajec_terenowych_w_nauczaniu_przyrody.pdf797,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons