Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10920
Title: Niektóre metodologiczne i etyczne aspekty psychologicznych badań nad stresem i radzeniem sobie
Authors: Spendel, Zbigniew
Keywords: Stres; Aspekt psychologiczny; Zapobieganie, odporność
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Heszen-Niejodek, J. Mateusiak (red.), "Konteksty stresu psychologicznego" (S. 139-149). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W odniesieniu do badań nad stresem i radzeniem sobie z nim powiedzenie: „etyką badacza jest jego metodologia” nabiera zatem swoistego znaczenia - przyjmowanie naturalistycznej perspektywy metodologicznej (czemu skądinąd sprzyja biologiczny wymiar stresu) nie wydaje się najwłaściwsze moralnie. Refleksja etyczna nierzadko bywa traktowana - zwłaszcza w naukach przyrodniczych - jako w rzeczy samej mało ważny dodatek do badań naukowych, swego rodzaju zbędny ornament bądź wręcz praktycznie bezwartościowy surogat niedostatków myśli teoretycznej i uchybień metodologicznych. Tym niemniej pytanie o etykę jest nie tylko pytaniem o dobro i zło, to również, a może przede wszystkim, pytanie o sens. Moralny aspekt badań psychologicznych nadaje im sens i szczególną wartość. Zapomnienie o kwestiach etycznych może więc sprawić, że uzyskane wyniki, mimo iż metodologicznie poprawne, staną się jakby mało ważne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10920
ISBN: 8322611714
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spendel_Niektore_metodologiczne_i_etyczne_aspekty.pdf763,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons