Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10947
Title: Druki funeralne poświęcone Januszowi I Radziwiłłowi
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: Drukarstwo; Książki i czytanie; produkcja książek i handel; Polska Wschodnia; Historia; Konferencje
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Gwioździk, E. Różycki (red.), Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek) : paralele i różnice (S. 152-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W „zacnym domu” Radziwiłłów zmobilizowano wszystkie siły i pióra, aby godnie przedstawić i pożegnać księcia Janusza. Była to przede wszystkim twórczość nadwornych literatów, korzystających z patronatu Janusza lub pracujących dla jego brata Krzysztofa. Teksty funeralne polskie i łacińskie oraz kazania wygłoszone w ciągu kilkunastodniowych uroczystości pożegnalnych zostały wytłoczone w oficynie Radziwiłłowskiej w Lubczu. Ponadto kilka druków wydało w Wilnie środowisko szkolne: nauczyciele i uczniowie tamtejszej szkoły zborowej i gimnazjum, czyli placówek dla których Janusz Radziwiłł przeznaczył pewne sumy i nadania. Druki te stanowiły następnie ważny element pogrzebu, były prawdopodobnie rozdawane pomiędzy zaproszonych gości, a w przyszłości miały zapewnić nieśmiertelność „wiecznej sławy” birżańskiego magnata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10947
ISBN: 8322613555
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_Druki_funeralne.pdf769,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons