Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10981
Title: Wpływ kryzysu gospodarczego 2008 roku na działanie systemu politycznego współczesnej Hiszpanii
Authors: Myśliwiec, Małgorzata
Keywords: Hiszpania; kryzys gospodarczy; polityka i gospodarka; system polityczny Hiszpanii
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, "Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch" (S. 133-184). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Data 20 grudnia 2015 roku wyznaczyła symboliczną cezurę domykającą ważny etap w dziejach współczesnej Hiszpanii. Tego dnia odbyły się wybory do Kortezów Generalnych, których wynik potwierdził ostateczny rozpad dotychczasowego układu sił na centralnej scenie politycznej. Uzyskanie znaczącej pozycji w Kongresie Deputowanych przez dwie nowe state‑wide‑parties - Ciudadanos i Podemos - oznaczało nie tylko przekształcenie systemu, w którym dominowały dotychczas dwie partie polityczne, w system wielopartyjny, ale spowodowało także niemożność utworzenia centralnego rządu. 3 maja 2016 roku po raz pierwszy od czasu ustanowienia demokratycznego systemu politycznego po śmierci generała Franco hiszpański parlament został rozwiązany i zarządzone zostały nowe wybory nie na wniosek premiera, lecz na podstawie dekretu monarchy. Ponadto polityczny pat przewidywany już na podstawie sondaży przedwyborczych, a także znaczący wzrost dążeń separatystycznych w Katalonii, skłoniły głównych aktorów gry politycznej do podjęcia w publicznej debacie tematu konieczności zmiany konstytucji. Zarysowane powyżej wydarzenia, które szerzej omówione zostaną w dalszej części niniejszej pracy, skłaniają do sformułowania pytania badawczego o wpływ kryzysu gospodarczego 2008 roku na działanie systemu politycznego współczesnej Hiszpanii. Analiza zjawisk politycznych zachodzących w realiach tego państwa skłania bowiem do przyjęcia hipotezy, że to właśnie najprawdopodobniej ów czynnik w największym stopniu wpłynął na przebieg szeregu znaczących w nim zmian. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10981
ISBN: 978-83-226-3133-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mysliwiec_Wplyw_kryzysu_gospodarczego_2008_roku_na_dzialanie_systemu_politycznego_wspolczesnej_Hiszpanii.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons