Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10983
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKubin, Tomasz-
dc.date.accessioned2019-09-19T13:01:33Z-
dc.date.available2019-09-19T13:01:33Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationT. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, "Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch" (S. 23-89). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-226-3133-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/10983-
dc.description.abstractŚcisłe powiązania i współzależności gospodarcze i finansowe, z jakimi mamy do czynienia we współczesnej gospodarce światowej, spowodowały, że problemy gospodarcze, jakie wystąpiły w USA, szybko rozprzestrzeniły się na inne państwa. Dotyczyło to przede wszystkim państw UE, w tym m.in. będących przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania Grecji, Hiszpanii i Włoch. Oprócz wskazanych w poprzednim podrozdziale uwarunkowań o charakterze ogólnym w przypadku państw UE dwie inne grupy przyczyn kryzysu to te, które są związane z członkostwem w tej organizacji, w tym w unii gospodarczej i walutowej oraz specyficzne dla każdego z tych państw. Oczywiście taki podział przyczyn kryzysu gospodarczego ma charakter bardzo umowny, w praktyce bowiem niemożliwe jest precyzyjne ich rozdzielenie - tym bardziej, że z ich wystąpieniem mieliśmy do czynienia jednocześnie. [fragm. tekstu]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.subjectprzyczyny kryzysu gospodarczegopl_PL
dc.subjectpolityka i gospodarkapl_PL
dc.subjectGrecjapl_PL
dc.subjectHiszpaniapl_PL
dc.subjectWłochypl_PL
dc.titleKryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszechpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Kryzys_gospodarczy_w_Grecji_Hiszpanii _i_we_Wloszech.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons