Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11022
Title: Wychowanie do wiary w rodzinie - propozycja duchowości jedności
Authors: Kozubek, Mariola T.
Keywords: duchowość; rodzina; wychowanie; wiara
Issue Date: 2014
Citation: Homo Dei, 2014, nr 1, s. 23-36).
Abstract: Rodzice starają się wychować swoje dzieci najlepiej, jak potrafi ą. Czynią wysiłki, by przede wszystkim czuły się one kochane, a następnie, jeśli są wierzący, by przekazać im świadectwo wiary. W praktyce różnie to bywa, dlatego warto może przypatrzeć się propozycji wychowawczej, którą określono mianem „duchowość jedności”. Podkreśla ona, że Bóg jest Ojcem, który jak prawdziwy wychowawca wymaga i wychowuje do odpowiedzialności. W dobie, gdy często rodzice nie umieją wymagać i kształtować u dzieci poczucia odpowiedzialności za ich własne czyny, propozycja duchowości jedności może się okazać interesująca.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11022
ISSN: 0208-757X
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozubek_Wychowanie_do_wiary_w_rodzinie.pdf577,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons