Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKozubek, Mariola T.-
dc.date.accessioned2019-09-23T12:18:19Z-
dc.date.available2019-09-23T12:18:19Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationHomo Dei, 2014, nr 1, s. 23-36).pl_PL
dc.identifier.issn0208-757X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11022-
dc.description.abstractRodzice starają się wychować swoje dzieci najlepiej, jak potrafi ą. Czynią wysiłki, by przede wszystkim czuły się one kochane, a następnie, jeśli są wierzący, by przekazać im świadectwo wiary. W praktyce różnie to bywa, dlatego warto może przypatrzeć się propozycji wychowawczej, którą określono mianem „duchowość jedności”. Podkreśla ona, że Bóg jest Ojcem, który jak prawdziwy wychowawca wymaga i wychowuje do odpowiedzialności. W dobie, gdy często rodzice nie umieją wymagać i kształtować u dzieci poczucia odpowiedzialności za ich własne czyny, propozycja duchowości jedności może się okazać interesująca.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCC0 1.0 uniwersalna*
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectduchowośćpl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectwychowaniepl_PL
dc.subjectwiarapl_PL
dc.titleWychowanie do wiary w rodzinie - propozycja duchowości jednościpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalHomo Deipl_PL
dc.description.referencesCastellano J., Lettera a Chiara Lubich, Arch. MF (It.). Chmielewski M., Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004. Cola S., W stronę pełnego humanizmu. Nowe horyzonty w psychologii, „Gen’s” 3–4 (2008), s. 95–96. Daniluk M., Duchowość chrześcijańska, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, s. 318–330. Gatti C., Simposio sulla formazione. O’Higgins (Argentina), 12–14 settembre 2008, Archiwum Ruchu Focolari w Argentynie. Jan Paweł II, Zawierzmy dzieło wychowania Chrystusowi. Do rodzin, Łowicz, 14 czerwca 1999, w: Pielgrzym błogosławieństw. Homilie i przemówienia Jana Pawła II, red. M. Rybicki, Kalisz 1999, s. 130. Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma, Kraków 1988. Kostkiewicz J., Warstwa duchowa w teoriach pedagogicznych XX wieku – W. Flitner, S. Hessen, S. Kunowski, w: W trosce o integralne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, Lublin 2003, s. 35–40. Kozubek M.T., Doświadczenie wspólnoty wychowawczej Ruchu Focolari jako podstawa pedagogii jedności. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem M. Nowaka, KUL, Lublin 2009. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004. Lubich Ch., „Gen” 27 (1993), s. 2–3. Lubich Ch., Ai Vescovi amici del Movimento, Rocca di Papa 10.02.1984, Arch. MF (It). Lubich Ch., Charyzmat jedności – charyzmat Europy. Przemówienie podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Ducha”, „Nowe Miasto” 3 (2004), s. 11–19. Lubich Ch., Charyzmat jedności i pedagogika, w: taż, Charyzmat jedności…, s. 313–320. Lubich Ch., Charyzmat jedności i psychologia, w: taż, Charyzmat jedności…, s. 322–326. Lubich Ch., Charyzmat jedności i środki społecznego przekazu, w: taż, Charyzmat jedności…, s. 414. Lubich Ch., Charyzmat jedności, Kraków 2007. Lubich Ch., Collegamento CH. Komunia doświadczeń ze Słowem życia, Rocca di Papa, 27.10.1994, Arch. RF (Pl). Lubich Ch., Duchowość jedności nową drogą, Kraków 2004. Lubich Ch., Duchowość wspólnotowa, CastelGandolfo, 01.10.1994, Archiwum RF – Polska Lubich Ch., Già e non ancora, Archivio Movimento dei Focolari (Italia). Lubich Ch., Klucz do jedności, Katowice 1989. Lubich Ch., Nowy styl życia chrześcijańskiego, w: taż, Charyzmat jedności…, s. 45–49. Lubich Ch., Possono le religioni essere partner sul cammino della pace? Seminario interreligioso, Caux, 29 luglio 2003, „Nuova Umanita” 152 (2004/2), s. 161–174. Lubich Ch., Rodzina i wychowanie. Kongres Ruchu Nowych Rodzin, Castel Gandolfo, 2 maja 1987, Arch. RF (Pl). Lubich Ch., Statuti generali Opera di Maria (Movimento dei Focolari), Roma 2007. Maslow A. H., Motivazione e personalita, Roma 1973. Nowak M., Główne nurty współczesnej filozofii wychowania, „Kultura i Edukacja”, 2 (1993), s. 5. Paolo VI, Discorso ai fedeli, 25.10.1969, w: Insegnamenti di Paolo VI, Vaticano 1969, s. 685–688. Pietrasiński Z., Sam sięgaj do psychologii, Warszawa 1986. Rossé G., Nowość Słowa Życia, „Nowe Miasto” 2 (2002), s. 6–9. Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka, Lublin 1993. Zambonini F., Przygoda jedności, Kraków 1995. Zanzucchi A. i D., Duchowość wspólnotowa w życiu rodziny. Castel Gandolfo, 21.01.1995, Arch. RF (Pl).pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozubek_Wychowanie_do_wiary_w_rodzinie.pdf577,42 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons