Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11032
Title: Dorobek naukowo-badawczy bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako element komunikacji społecznej
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: działalność badawczo-naukowa bibliotek akademickich; działalność badawczo-naukowa bibliotekarzy akademickich; indywidualne prace naukowo-badawcze pracowników bibliotek; zespołowe prace bibliograficzne; informatory i przewodniki po bibliotece; organizacja konferencji; twórczy udział w sesjach naukowych
Issue Date: 2010
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 2 (2010), s. 119-145
Abstract: Biblioteki uczelniane, zgodnie z przyjętą w Polsce typologią, należą do grupy bibliotek naukowych. Stanowiąc integralną część struktury szkoły wyższej, służą przede wszystkim rozwojowi nauki i kształceniu na poziomie akademickim. Do ich statutowych funkcji należą zadania związane z organizacją warsztatu bibliotecznego i informacyjnego dla celów nauki i kształcenia, zadania dydaktyczne, związane z edukacją ogólną i zawodową, a także zadania naukowo-badawcze z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11032
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Dorobek_naukowo_badawczy-1.pdf493,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons