Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1104
Tytuł: Wordsworth, the railway and "the riot of the town"
Autor: Nitka, Małgorzata
Słowa kluczowe: William Wordsworth; kolej żelazna; Kendal and Windermere Railways
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Analiza dziewiętnastowiecznych tekstów angielskich o zagrożeniach dla człowieka płynących z budowy i eksploatacji kolei żelaznych w dziewiętnastowiecznej Anglii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1104
ISBN: 9788380122895
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nitka_Wordsworth_the_Railway_and_the_riot_of_the_town.pdf520,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons