Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11045
Title: „Kalendarz Górniczo-Hutniczy” (1932-1939) jako przykład regionalnego kalendarza książkowego
Authors: Kycler, Maria
Keywords: górnośląski kalendarz regionalny; „Kalendarz Górniczo-Hutniczy”; kalendarz książkowy
Issue Date: 2012
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2012), s. 37-62
Abstract: Praca omawia wydawany w latach 1932-1939 „Kalendarz Górniczo-Hutniczy”; wskazuje jego twórców oraz charakteryzuje przeznaczenie, układ kompozycyjny i zawartość treściową. Pokrótce przedstawia publikowane na jego łamach wiersze, beletrystykę i utwory publicystyczne oraz adresowane do środowiska zawodowego górników i hutników teksty specjalistyczne. Zwraca uwagę na kulturotwórczą rolę, jaką „Kalendarz” miał do odegrania na Górnym Śląsku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11045
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Kalendarz_Gorniczo_Hutniczy.pdf559,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons