Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11046
Title: Działalność naukowo-wydawnicza pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2004–2016
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: bibliografia dorobku pracowników; praca naukowo-badawcza bibliotekarzy; dorobek publikacyjny pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia" (S. 323-370). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Jedną z podstawowych funkcji biblioteki akademickiej, obok usługowej i dydaktycznej, jest praca naukowo-badawcza. Celem jest rozwój kadry bibliotecznej, a także wykreowanie pozytywnego wizerunku uczelnianej książnicy, jako placówki twórczej i aktywnej. Zestawienie obejmuje bibliografię za lata 2004–2016 i stanowi kontynuację wydanego już dorobku publikacyjnego z lat 1968–2003. Opracowując bibliografię, uwzględniono dorobek pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, a także pracujących w bibliotekach specjalistycznych. Zarejestrowano również teksty osób, które po przejściu na emeryturę nadal związane były z Uniwersytetem poprzez zajęcia zlecone lub inne prace badawcze. Ostatecznie zarejestrowano 692 opisy bibliograficzne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11046
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Działalnosc_naukowo_wydawnicza.pdf645,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons