Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1105
Tytuł: Einsprachige (lerner-) Worterbucher des Deutschen im Germanistikstudium : Ergebnisse einer Umfrage
Tytuł równoległy: Monolingual (learners’) dictionaries of german in german studies. Results of a survey
Autor: Bielińska, Monika
Słowa kluczowe: use of dictionaries; awareness; dictionary culture
Data wydania: 2012
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 33 (2012), s. 53-62
Abstrakt: The present paper describes an investigation into the use of dictionaries and the results of a survey which was carried out among 202 Polish university students of German as a foreign language. The main aims are, on the one hand, to find out the level of dictionary awareness and dictionary culture and, on the other hand, to investigate if students know the monolingual learner’s dictionaries of German and are able to use them effectively.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1105
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bielinska_Einsprachige_lerner_Worterbucher_des_Deutschen_im_Germanistikstudium.pdf495,03 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons