Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1109
Tytuł: Cultural adaptation in translation of English children's literature into Polish : the case of "Mary Poppins"
Autor: Biały, Paulina
Słowa kluczowe: Pamela Travers; Mary Poppins; translation procedures
Data wydania: 2012
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 33 (2012), s. 105-125
Abstrakt: This paper considers two Polish translations of Pamela Travers’ Mary Poppins. I shall analyse the translation procedures applied by the translator Irena Tuwim to render culturally marked words and expressions, the difficulties she encountered during her work, and modifications that occur in the target text. Besides, there are also some discrepancies in two Polish editions which I shall compare.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1109
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialy_Cultural_adaptation_in_translation_of_English_childrens_literature_into_Polish.pdf553,77 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons