Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11112
Title: Słowo wstępne
Authors: Synowiec, Helena
Keywords: Edward Polański
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Oddajemy do rąk Czytelników: polonistów, pedagogów, studentów zbiór artykułów, dedykowany wybitnemu dydaktykowi języka polskiego - Profesorowi Edwardowi Polańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin. Mozaika problemów, które autorzy podejmują w artykułach, odzwierciedla wieloletnie zainteresowania naukowe Jubilata, Jego pasje badawcze, troskę o kulturę słowa oraz kształt edukacji polonistycznej uczniów i studentów." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11112
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synowiec_slowo_wstepne.pdf311 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons