Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11113
Title: Gwara a ortografia uczniów
Authors: Synowiec, Helena
Keywords: gwara; ortografia
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 276-280). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W opracowaniach dydaktycznych często podejmowano problem wpływu wymowy gwarowej na sprawność ortograficzną uczniów. Zwracano uwagę na błędy, polegające na zapisywaniu wyrazów i form zgodnie z gwarowym sposobem artykulacji. Podkreślano również, że znajomość gwary przez dzieci w różnych regionach może być czynnikiem ułatwiającym opanowanie niektórych trudnych zasad pisowni, jeśli nauczyciel uwzględni w ćwiczeniach kompetencję gwarową uczniów' […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11113
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synowiec_gwara_a_ortografia_ucznów.pdf470,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons