Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11114
Title: Służyć nauce i szkole : działalność naukowa i dydaktyczna prof. dr. hab. Edwarda Polańskiego
Authors: Synowiec, Helena
Keywords: Edward Polański; dydaktyka języka polskiego; dydaktyka
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 10-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Jubileusz Profesora Edwarda Polańskiego jest okazją, by z perspektywy spojrzeć na Jego dokonania w różnych dziedzinach - nauce, dydaktyce, przeobrażeniach systemu edukacji, organizowaniu życia uniwersyteckiego oraz w popularyzowaniu zagadnień kultury języka w Polsce. Zainteresowania naukowe Profesora harmonijnie splatają się z Jego działalnością dydaktyczną. Koncentrują się bowiem wokół badań języka uczniów - poprawności ortograficznej, sprawności językowej oraz różnych jej uwarunkowań, a także edukacji polonistycznej we wszystkich typach szkół." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11114
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
synowiec_sluzyc_nauce_i_szkole_dzialalnosc.pdf361,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons