Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11119
Title: Uwagi o strukturze artykułów hasłowych w kilku słownikach ortograficznych języka polskiego
Authors: Żmigrodzki, Piotr
Keywords: słownik ortograficzny; hasła słownikowe
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 250-257). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Analiza dorobku polskiej leksykografii współczesnej prowadzi do wniosku, że jednym z podstawowych, najliczniej w niej reprezentowanych (zarówno pod względem liczby tytułów, jak i nakładu) typów słowników, jest słownik ortograficzny. Jak podaje Tadeusz Piotrowski', pod tym względem leksykografia nasza jest podobna do leksykografii niemieckiej, w ramach której interesujący nas typ słownika również zajmuje podobną pozycję. Z drugiej strony na przykład w odniesieniu do języka angielskiego jest to rodzaj słownika marginalny w porównaniu z innymi." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11119
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmigrodzki_uwagi_o_strukturze_artykulow_haslowych.pdf579,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons