Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1113
Tytuł: El desarollo de las expresiones analiticas en espanol : desde la lengua latina hasta la lengua espanola moderna
Tytuł równoległy: The development of analytical structures in Spanish: from Latin to modern Spanish
Autor: Kida, Ireneusz
Castillo-Żarczyński, Luz
Słowa kluczowe: analytical/periphrastic structures; development; Spanish
Data wydania: 2011
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 32 (2011), s. 33-43
Abstrakt: In our paper we discuss the development of analytical/periphrastic structures in Spanish such as the periphrastic passive voice, the periphrastic comparison of the adjectictive, and the periphrastic future tense. Moreover, we discuss the process of phonetic attrition within the noun paradigm and the development of the SVO word order from the SOV one. We take into consideration a stretch of time that starts in the pre-Proto- Indoeuropean period and ends in the period of Modern Spanish. One of our conclusions is that the development of analytical structures is part of a cyclical process.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1113
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kida_El_desarollo_de_las_expresiones_analiticas_en_espanol.pdf356,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons