Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11149
Title: Model zarządzania zmianami w CINiBA
Other Titles: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Authors: Waga, Małgorzata
Koziara, Andrzej
Razik, Grażyna
Keywords: projekt CINiBA; struktura organizacyjna; zarządzanie jakością
Issue Date: 2016
Citation: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek (red.), Światła biblioteki otwartej : rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (S. 176-183). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: W związku z przystąpieniem do realizacji projektu CINiBA, jako biblioteki otwartej niezbędne było wprowadzenie na początek nowatorskich jak na skalę Polski rozwiązań strukturalnych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Już w 2007 roku podjęto proces zmian w pracy BUŚ, przystosowujących ją do realizacji nowych wyzwań, realizowany poprzez radykalną zmianę struktury organizacyjnej całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego. Szczególnie ważne było scalenie w jednolite oddziały służb zajmujących się merytoryczną pracą biblioteczną. Połączono służby zajmujące się pozyskaniem nowych nabytków do biblioteki (gromadzenie, opracowanie, wymiana itp.) oraz służby zajmujące się bezpośrednią realizacją usług informacyjno-bibliotecznych (informacja naukowa, obsługa wypożyczeń, w tym międzybibliotecznych, obsługa magazynów itp.). Oddział Obsługi Informatycznej Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego został wyposażony w dodatkowe kompetencje związane z przygotowaniem i realizacją rozwojowych projektów teleinformatycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11149
ISBN: 9788365694546
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waga_Model_zarzadzania_zmianami.pdf333,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons