Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11151
Title: CINiBA w otoczeniu społecznym – strategia budowania relacji
Authors: Witek, Jadwiga
Keywords: projekt CINiBA; strategia PR; otoczenie społeczne
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek (red.), Światła biblioteki otwartej : rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (S. 144-175). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Uniwersytet Śląski i Akademia Ekonomiczna przystąpiły do realizacji wspólnej inwestycji – budowy nowoczesnej biblioteki i centrum kompleksowej informacji naukowej. To bezprecedensowe w skali kraju przedsięwzięcie angażuje nowe technologie i zespoły specjalistów oraz pozwala spojrzeć na wiele problemów i zagadnień z zupełnie nowej perspektywy. Spójne, odpowiedzialne i skuteczne działania PR mają wspomóc budowanie od podstaw dobrej reputacji tej instytucji; opinii społecznej, która swoją siłą sprawczą ma kształtować społeczeństwo świadome własnych możliwości. Zaproponowana strategia jest wypadkową zarówno celów realizowanych przez zaangażowane w inwestycję uczelnie, jak i prowadzonej od kilku lat polityki rozwoju regionu oraz misji nowoczesnych bibliotek akademickich i centrów informacji. Uwzględniono w niej zarówno aspekt analityczny, tworząc bazę i kryteria oceny bieżącej sytuacji, jak również poszczególne działania i narzędzia, dzięki którym cele te mają zostać osiągnięte.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11151
ISBN: 9788365694546
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witek_CINiBA_w_otoczeniu_spolecznym.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons