Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11177
Title: Staż a stosunek pracy-niwelacja różnic jako odpowiedź na dylemat społeczno-ekonomiczny polityki zatrudnienia
Authors: Mojza, Monika
Rzepka, Michał
Keywords: zatrudnienie; staż; pracownik; stażysta
Issue Date: 2019
Publisher: Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch
Citation: D. Chaba, A. Szyszka (red.), "Dostosowanie prawa do wyzwań technologicznych, ekonomicznych i społecznych w XXI wieku" (s. 109-118). Kielce : Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch
Abstract: W artykule przeanalizowano dwa sposoby świadczenia pracy: w ramach stażu na podstawie umowy o staż oraz poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W oparciu o porównanie ich istotnych elementów w zakresie normatywnym wyłonione zostały obszary rozbieżności, które stanowią jednocześnie o odmiennych charakterach obu tych stosunków. Ponadto w ramach wyłonionych różnic określono możliwości niwelacji odrębności, których zastosowanie przybliży stosunek pracy do stażu bez zmiany ich natury. Wnioski z przeprowadzonych badań stanowią podstawę do stwierdzenia, że możliwe jest zbliżenie obu stosunków z zachowaniem ich swoistości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11177
ISBN: 978-83-954955-5-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mojza_Staz_a_stosunek_pracy_niwelacja_roznic_jako_odpowiedz.pdf504,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons