Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11181
Title: Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją - recenzja
Authors: Tymieniecka-Suchanek, Justyna
Keywords: Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog; Agnieszka Gozdek; recenzja
Issue Date: 2018
Citation: Slavia Orientalis, Vol. 67, no 2 (2018), s. 355-359
Abstract: Niedawno pojawiła się nowa – warta odnotowania – książka o utworach poetyckich Walerija Briusowa – jednego z czołowych przedstawicieli symbolizmu rosyjskiego. Mowa o monografi i Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją Agnieszki Gozdek – lubelskiej badaczki znanej już z poprzedniej interesującej i nowatorskiej pracy Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba (Lublin 2006) oraz bardzo wartościowych artykułów poświęconych literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Agnieszka Gozdek, która wyszła spod wymagających skrzydeł cenionej w Polsce i za granicą literaturoznawczyni Marii Cymborskiej-Lebody, pozostaje wierna swoim zainteresowaniom naukowym, zgłębiając coraz to bardziej szczegółowe zagadnienia symbolizmu[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11181
ISSN: 0037-6744
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymieniecka_Suchanek_Kobiety_mityczne_w_poezji_recenzja.pdf355,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons