Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11189
Title: Wiedza o regionie w nauczanie szkolnym : (nowe wyzwanie dla folklorysty)
Authors: Czubala, Dionizjusz
Keywords: wiedza o regionie; nauczanie; ojczyzna lokalna; edukacja regionalna
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 446-452). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W każdej kulturze widoczne są dwie odwieczne i znamienne tendencje. Jedna - zachowawcza, zmierzająca do izolacji, zamknięcia, skupienia się na sobie samej i obronie swego stanu posiadania, oraz druga - odśrodkowa, cechująca się otwartością, chęcią kontaktów z innymi, dążeniem do wymiany, skłonnością do zapożyczeń. Tendencje te w zależności od sytuacji dochodziły do głosu w różnym stopniu i zawsze stanowiły o charakterze minionych oraz współczesnych cywilizacji. Jeśli spojrzeć retrospektywnie, wydaje się, że pierwsza tendencja dominowała w przeszłości. W ostatnich dwóch, trzech stuleciach stopniowo nasilała się tendencja do otwarcia. Jest to związane z osiągnięciami technologicznymi, które prowadzą do wzmożonej wymiany towarów, usług, idei i ludzi. Proces ten wywołuje - przede wszystkim na obszarze cywilizacji zachodniej - szybkie zmiany w każdej dziedzinie życia. Zmiany te prowadzą prostą drogą do federalizacji państw, narodów, korporacji, do unifikacji wzorów kulturowych, systemów wartości i instytucji społecznych. Podobnie się ubieramy, podobnie urządzamy mieszkania, przyjmujemy takie same standardy higieniczne, medyczne, kulinarne, utrwalamy identyczne nawyki odpoczynku, rozrywki, posługujemy się podobnymi normami moralnymi i symbolami, wierzymy w te same mity." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11189
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czubala_wiedza_o_regionie_w_nauczaniu.pdf533,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons