Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11189
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCzubala, Dionizjusz-
dc.date.accessioned2019-10-08T07:07:53Z-
dc.date.available2019-10-08T07:07:53Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationH. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 446-452). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn8322611455-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11189-
dc.description.abstract"W każdej kulturze widoczne są dwie odwieczne i znamienne tendencje. Jedna - zachowawcza, zmierzająca do izolacji, zamknięcia, skupienia się na sobie samej i obronie swego stanu posiadania, oraz druga - odśrodkowa, cechująca się otwartością, chęcią kontaktów z innymi, dążeniem do wymiany, skłonnością do zapożyczeń. Tendencje te w zależności od sytuacji dochodziły do głosu w różnym stopniu i zawsze stanowiły o charakterze minionych oraz współczesnych cywilizacji. Jeśli spojrzeć retrospektywnie, wydaje się, że pierwsza tendencja dominowała w przeszłości. W ostatnich dwóch, trzech stuleciach stopniowo nasilała się tendencja do otwarcia. Jest to związane z osiągnięciami technologicznymi, które prowadzą do wzmożonej wymiany towarów, usług, idei i ludzi. Proces ten wywołuje - przede wszystkim na obszarze cywilizacji zachodniej - szybkie zmiany w każdej dziedzinie życia. Zmiany te prowadzą prostą drogą do federalizacji państw, narodów, korporacji, do unifikacji wzorów kulturowych, systemów wartości i instytucji społecznych. Podobnie się ubieramy, podobnie urządzamy mieszkania, przyjmujemy takie same standardy higieniczne, medyczne, kulinarne, utrwalamy identyczne nawyki odpoczynku, rozrywki, posługujemy się podobnymi normami moralnymi i symbolami, wierzymy w te same mity." […] (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwiedza o regioniepl_PL
dc.subjectnauczaniepl_PL
dc.subjectojczyzna lokalnapl_PL
dc.subjectedukacja regionalnapl_PL
dc.titleWiedza o regionie w nauczanie szkolnym : (nowe wyzwanie dla folklorysty)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czubala_wiedza_o_regionie_w_nauczaniu.pdf533,09 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons