Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11193
Title: Obraz dawnej Polski językiem malowany : uwagi o etymologii, frazeologii i paremiologii
Authors: Jędrzejko, Ewa
Keywords: Polska w literaturze
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 604-613). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Jednym z atrakcyjnych tematów lekcji języka polskiego, wpisujących ten przedmiot w postulowane dziś nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin, mogą być ślady narodowej przeszłości, odkrywane tylko przez ling- wistyczno-kulturową analizę różnych form języka i tekstów. Szczególnie wdzięczny i interesujący materiał obserwacyjny, kształcący także świadomość językową, przedstawia w tym względzie nie tylko słownictwo, ale też frazeologia i paremiologia, których (relatywnie) stabilna postać utrwaliła dawny świat, jego realia, związane z nim wyobrażenia, oceny itp. Uznaje się bowiem, że ta sfera znaków - pojedynczych i złożonych, o różnej proweniencji, stopniu idiomatyczności i utrwalenia - stanowi swoisty dokument życia w bardziej lub mniej odległych epokach naszych dziejów. Wieloaspektowe interpretacje semantyki wyrazów, nazw własnych oraz mniej lub bardziej znanych powiedzonek (różnie zresztą wydzielanych i traktowanych), utartych zwrotów i powiedzonek o przenośnym znaczeniu i niejednoznacznej referencji uzasadniają główną tezę lingwistyki kulturowej, że język jest symbolicznym przewodnikiem po kulturze." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11193
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejko_obraz_dawnej_polski_jezykiem.pdf698,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons