Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11196
Title: Teoretyczne podstawy testu czytania ze zrozumieniem
Authors: Krzyżyk, Danuta
Keywords: percepcja czytanego tekstu; rozumienie czytanego tekstu
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 192-196). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Od 1990 roku w Polsce trwają prace nad reformą edukacji, nad takim przekształceniem systemu szkolnego nauczania, aby mógł on funkcjonować zgodnie z potrzebami współczesnego społeczeństwa, jak najlepiej przygotowując młodego człowieka do życia. Autorzy reformy zwrócili szczególną uwagę na kształcenie i doskonalenie uczniowskich kompetencji w zakresie skutecznego porozumiewania się. Dostrzegli, że jest to umiejętność niezbędna, pozwalająca młodemu człowiekowi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości i tę rzeczywistość kształtować. Wszak mówienie, posługiwanie się językiem to działanie, oddziaływanie na rzeczywistość; akty mowy to czyny, wywołane postawionymi zadaniami. Każdy użytkownik języka nie tylko przekazuje komunikaty, ale również otrzymuje informacje zwrotne od innych. We współczesnym święcie poszerza się bogactwo typów komunikatów." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11196
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_teoretyczne_podstawy_tekstu_czytania.pdf417,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons