Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/112
Tytuł: Environmental Applications of Biosurfactants: Recent Advances
Autor: Pacwa-Płociniczak, Magdalena
Płaza, Grażyna A.
Piotrowska-Seget, Zofia
Cameotra, Swaranjit Singh
Słowa kluczowe: hydrocarbons; biosurfactants; metals; remediation technology
Data wydania: 2011
Źródło: International Journal of Molecular Sciences, Vol. 12, (2011), s. 633-654
Abstrakt: Increasing public awareness of environmental pollution influences the search and development of technologies that help in clean up of organic and inorganic contaminants such as hydrocarbons and metals. An alternative and eco-friendly method of remediation technology of environments contaminated with these pollutants is the use of biosurfactants and biosurfactant-producing microorganisms. The diversity of biosurfactants makes them an attractive group of compounds for potential use in a wide variety of industrial and biotechnological applications. The purpose of this review is to provide a comprehensive overview of advances in the applications of biosurfactants and biosurfactant-producing microorganisms in hydrocarbon and metal remediation technologies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/112
ISSN: 1422-0067
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
2011-Pacwa-c.pdf1,15 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons