Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11204
Title: Lektura książek przedłuża życie?
Authors: Szczepański, Marek S.
Śliz, Anna
Keywords: biblioteka; model biblioteki; czytelnictwo; zasoby biblioteki
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek (red.), Światła biblioteki otwartej : rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (S. 72-84). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: […] zapewnienie o wpływie lektury książek na długość ziemskiej egzystencji człowieka formułował wielokrotnie Umberto Eco, autor nieśmiertelnego Imienia róży, prac naukowych i nieskończenie wielu drobniejszych dzieł, w tym także eseju "O bibliotece". Zatem czytający winni być długowieczni, może nawet matuzalemowi. Ten sam autor w felietonie "Jak urządzić bibliotekę publiczną" opisuje wzorzec złej biblioteki, kończąc zdaniem, iż ludzie nie mogą mieć dostępu do półek z książkami poza prawem do pospiesznego przemknięcia przez bibliotekę podręczną […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11204
ISBN: 9788365694546
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Lektura_ksiazek.pdf422,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons