Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11209
Title: Wprowadzenie
Authors: Rejter, Artur
Keywords: Nagroda Literacka Nike; literatura polska 1990-; historia i krytyka
Issue Date: 2017
Citation: Język Artystyczny, T.16 (2017), s. 7-8
Abstract: Zarówno wybrana – zróżnicowana pod względem estetycznym, gatunkowym i dyskursywnym – twórczość, jak i metody zastosowane w zgromadzonych tekstach, poświadczają tezę o znaczącej dla badaczy wadze inspiracji autorów i dzieł wyróżnionych Nagrodą Literacką Nike lub do niej nominowanych. Jak widać, twórcy literatury wciąż starają się reagować na świat nas otaczający, komentować go, a nade wszystko stwarzać jego indywidualny i niepowtarzalny obraz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11209
ISSN: 0209-3731
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rejter_Wprowadzenie.pdf230,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons