Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11210
Title: Wstęp
Authors: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Keywords: Chowanna; Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
Issue Date: 2018
Citation: "Chowanna" T. 2 (2018), s. 15-17
Abstract: "Zdrowie to pojęcie wieloznaczne, abstrakcyjne i trudne do zdefiniowania. Zgodnie z tezą Macieja Demela, jest ono kategorią nie tylko biologiczną, lecz także historyczną, społeczną i obyczajowo-kulturową, osadzoną w realiach danego czasu i miejsca. Z tego względu współcześnie coraz częściej akceptuje się pogląd, że nie jest możliwe sformułowanie jednej uniwersalnej definicji zdrowia, tak samo jak nie jest możliwe stworzenie jednej definicji choroby." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11210
ISSN: 0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borzucka_Sitkiewicz_wstep.pdf276,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons