Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11221
Title: Pamiątkowe polonica zagraniczne w kolekcji arcybiskupa Szczepana Wesołego jako źródło do badań nad polską emigracją i Polonią
Authors: Sąsiadek, Ewa
Keywords: wydawnictwa pamiątkowe; piśmiennictwo okolicznościowe; polonica zagraniczne; emigracja polska; Polonia; kolekcja arcybiskupa Szczepana Wesołego; Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 313-331). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Księgozbiór arcybiskupa Szczepana Wesołego, wieloletniego delegata prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji, to jedna z najcenniejszych kolekcji znajdujących się w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej unikatową częścią są publikacje pamiątkowe wydane przez polską emigrację i Polonię. Reprezentujące różne formy wydawnicze i piśmiennicze druki dokumentują jubileusze Kościoła polskiego za granicą, polskich instytucji i towarzystw, upamiętniają wybitne osobistości, duszpasterzy polonijnych oraz wydarzenia historyczne. Wydawnictwa są wartościowym źródłem do badań nad polską diasporą oraz świadectwem działań Polaków za granicą na rzecz zachowania tożsamości narodowej, podtrzymywania ducha patriotyzmu oraz przekazywania dziedzictwa kulturowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11221
ISBN: 9788365694607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sasiadek_Pamiatkowe_polonica_zagraniczne.pdf643,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons