Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11225
Tytuł: Rodzice skazani na karę pozbawienia wolności : kryzys czy szansa na rozwój życia rodzinnego
Autor: Raś, Danuta
Słowa kluczowe: prison; parents; chance; penitentiary
Data wydania: 2018
Źródło: "Chowanna" T. 2 (2018), s. 301-313
Abstrakt: The article concerns the issue of parents convicted to imprisonment. The problems evolving out of this situation regard a parent’s role in the new conditions. This generates the need for changes in social functioning of the convicted person and their environment, as well as the changes in preparing pedagogical staff that work with imprisoned parents.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11225
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ras_rodzice_skazani_na_kare_pozbawienia.pdf295,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons