Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11230
Title: Gemmologia szczegółowa : vademecum
Authors: Łapot, Włodzimierz
Keywords: kamienie szlachetne; gemmologia
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Kamienie szlachetne fascynowały ludzi od niepamiętnych czasów. Dawno też zaczęto gromadzić o nich informacje. Już w pierwszych pracach traktujących o kamieniach szlachetnych zamieszczano wiadomości opisujące różne ich właściwości, jak barwę, przejrzystość, odporność, pochodzenie czy wykorzystanie." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11230
ISBN: 83-226-0939-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapot_Gemmologia_szczegolowa.pdf12,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons