Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1124
Tytuł: Between theory and narrative : a mask as a hermetextual artefact in "The Cask of Amontillado" by Edgar Allan Poe
Autor: Kalaga, Tomasz
Słowa kluczowe: maska jako kamuflaż; Edgar Allan Poe
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, M. Mazurek, M. Sarnek (red.), "Camouflage : secrecy and exposure in cultural and literary studies", (S. 15-24). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Maska, będąca jednym z głownych elementow kamuflażu, jest symbolem szczegolnym.Jako nieodłączny element estetyki literatury grozy skrywa zarowno tożsamośćpostaci, jak i nierzadko jej mroczne intencje. Jednak sprowadzenie maski jedynie doroli kamuflującego akcesorium byłoby dużym uproszczeniem. Niniejszy artykuł jestprobą ukazania podwojnej funkcji maski w opowiadaniu Edgara Allana Poe BeczkaAmontillado, funkcji modyfikującej dwie płaszczyzny: wewnętrzną, na poziomie narracjitekstu, oraz poza-tekstową, wyznaczającą kierunek interpretacji dla czytelnika. Maskaw tym opowiadaniu pełni rolę zarowno narracyjno-symboliczną, jak i hermeneutyczną:to co skrywa przed bohaterem-ofiarą tekstu, nieszczęsnym Fortunato, ujawniaprzed czytelnikiem, wciągając obydwu w grę podwojnego znaczenia. Artykuł analizujei opatruje komentarzem sekwencje wydarzeń przedstawione w opowiadaniu, ukazującdwie rownoległe linie fabularne tekstu: wydarzenia, tak jak jawią się oczom Fortunato,oraz wydarzenia, takimi jakimi powinien widzieć je czytelnik podążający za zwodniczymgłosem narratora-mściciela Mortesora. Maska jest tu czynnikiem wprowadzającyminterpretacyjny dysonans – hermeneutycznym kamuflażem, dzięki ktoremu narratorprowadzi swą przewrotną, podszytą ironią grę z ofiarą i z czytelnikiem
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1124
ISBN: 9788322621271
9788380123052
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalaga_Between_Theory_and_Narrative.pdf336,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons