Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11251
Title: Śląska slawistyka
Authors: Bońkowski, Robert
Markiewicz, Dariusz
Keywords: Uniwersytet Śląski; slawistyka; historia
Issue Date: 1997
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Tokarz (red.), "Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1, Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej" (S. 22-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Slawistyka w Uniwersytecie Śląskim powstała w 1974 r., z inicjatywy prof. dr. hab. Kazimierza Polańskiego, który w niezwykle krótkim czasie skupił wokół siebie liczne grono pracowników naukowych — neofilologów o zróżnicowanych specjalnościach z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Wśród nich znaleźli się również slawiści. W tym samym roku rozpoczęto nabór studentów na pierwszy rok studiów slawistycznych — filologię czeską, a w dwa lata później utworzono filologię serbsko-chorwacką. Zaczęto prowadzić także lektoraty języków: słoweńskiego, bułgarskiego, łużyckiego i macedońskiego." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11251
ISBN: 83-226-0697-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bonkowski_Markiewicz_Slaska_slawistyka.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons