Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11259
Title: Biblioteka w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku (2002-2013) : rekonesans badawczy
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Biblioteka w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku; gromadzenie zbiorów; historia biblioteki; opracowanie zbiorów; działalność dydaktyczno-informacyjna; usługi biblioteczne
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 124-141). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Artykuł prezentuje dzieje Biblioteki w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku w latach 2002–2013. Zostały w nim przedstawione okoliczności powstania biblioteki oraz krótka analiza podstawowych zakresów jej działalności – kształtowanie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, szkolenia użytkowników, a także organizowanie dostępu do zasobów informacji oraz promocja BOD w środowisku lokalnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11259
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Biblioteka_w_Rybniku.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons