Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1126
Tytuł: Kształtowanie się kategorii rodzin partyjnych w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech w perspektywie 25 lat demokratyzacji
Autor: Kubas, Sebastian
Słowa kluczowe: rozwój partii politycznych; partie polityczne w Europie Środkowej
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Barański, J. Wiśniewski (red.), "25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" (S. 81-101). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the process of development of political parties in selected countriesof Central Europe and their relation to the category of party families. The analysis includesthe groupings, which gained the status of relevant parliamentary parties after 1989. It isdivided into three time periods: the year 1989; first and second parliamentary elections;finally, the year 2004 and the last decade. In the first period, parties were only starting toshape their structures, and their family adherence was often only conventional. The secondperiod sees a greater level of party institutionalization, as well as the increase of the leveland scope of their affiliation with basic party families. During the last decade, we canobserve a full representation of basic party families on domestic political scenes of CzechRepublic, Poland, Slovakia, and Hungary, varying only by the level of public support
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1126
ISBN: 9788380123700
9788380123717
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubas_Ksztaltowanie_sie_kategorii_rodzin_partyjnych_w_Czechach.pdf349,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons