Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11263
Title: Czas wolny studentów i promocja zdrowego stylu życia na przykładzie University of Oxford
Other Titles: Students free time and promoting healthy lifestyles: example of University of Oxford
Authors: Gierczyk, Marcin
Keywords: Czas wolny; Styl życia; Sport; Motywacja; University of Oxford
Issue Date: 2019
Citation: "Pedagogika Społeczna" 2019, nr 2, s. 101-116
Abstract: Problematyka spędzania czasu wolnego w otoczeniu edukacyjnym w perspektywie zdrowotnej stanowi istotny przedmiot zainteresowania wielu badaczy, m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, lekarzy. Temat ten jest szczególnie aktualny i ważny z uwagi na zachodzące przemiany społeczno-kulturowe i niepokojące dane dotyczące zdrowia publicznego z perspektywy globalnej, z których wynika, że aż 70 procent studentów nie uczestniczy w regularnej aktywności fizycznej (Haase i in. 2004; Gordon-Larsen i in. 2004; Roberts i in. 2015). celem artykułu jest ukazanie sposobu spędzania czasu wolnego w perspektywie promowania zdrowego stylu życia studentów University of Oxford.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11263
DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.2.08
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gierczyk_Czas_wolny_studentów_ i_promocja_zdrowego_stylu_życia.pdf448,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons