Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11268
Title: Edukacja uniwersytecka jako ważne zadanie młodych dorosłych
Authors: Suchodolska, Jolanta
Keywords: edukacja uniwersytecka; zadania rozwojowe; młodzi dorośli
Issue Date: 2018
Citation: "Ruch Pedagogiczny" Nr 4/1 (2018), s.83-98
Abstract: W tekście podejmuję kwestie edukacji uniwersyteckiej młodych dorosłych, którą traktuję jako ważne zadanie rozwojowe tego okresu życia. Zdobywanie wykształcenia rozumieć można bowiem w kategoriach inwestowania w siebie i własne zasoby, by lepiej odnajdywać się w zmieniających się realiach społecznych, rozwijać mentalne przekonanie o własnej wartości i możliwościach, zwiększać swoją skuteczność w radzeniu sobie na co dzień i w przyszłości w realizacji wielu życiowych (w tym także zawodowych) zamierzeń. W tym kontekście edukację traktuję jako jedno z ważnych zadań rozwojowych do realizacji, nie tylko na etapie wchodzenia w dorosłość, ale również jako zadanie całożyciowe, służące podnoszeniu kompetencji i odczuwanego poziomu własnego sprawstwa oraz autonomii. W tekście przywołuję sposoby/kategorie interpretowania własnej edukacji i swojego w niej miejsca przez studentów śląskich uczelni, kończących studia wyższe uniwersyteckie. Wskazuję ważne kryteria samooceny studentów i dokonanej przez nich oceny studiów, zawierające różne konotacje i odwołania badanych do zmian temporalnych oraz mentalnych, jakie dokonały się w ich życiu pod wpływem doświadczeń w czasie studiowania, a także perspektyw i planów na własną aktywność po ukończeniu edukacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11268
ISSN: 0483-4992
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_Edukacja_uniwersytecka_jako_wazne_zadanie_rozwojowe.pdf380,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.