Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11272
Title: Kronika naukowa 2017
Authors: Szuścik, Urszula
Keywords: Instytut Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; kronika naukowa
Issue Date: 2019
Citation: "Cieszyński Almanach Pedagogiczny" Nr 6 (2019), s. 147-148
Abstract: Wykaz wybranych publikacji pracowników Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11272
ISSN: 2353-0898
2300-3006
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szuscik_Kronika_naukowa_2017.pdf266,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons