Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1128
Title: Reversed conspiracy in Kazuo Ishiguro's "Never Let Me Go" and "When We Were Orphans"
Authors: Borysławski, Rafał
Keywords: proza japońska; Kazuo Ishiguro
Issue Date: 2014
Citation: W. Kalaga, M. Mazurek, M. Sarnek (red.), "Camouflage : secrecy and exposure in cultural and literary studies" (S. 47-57). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Narracje Kazuo Ishiguro zbudowane są wokoł subtelnego stopniowania tajemnicy,przypominając tym samym oniryczność klasycznej prozy japońskiej. We wszystkichjego powieściach, poczynając od Pejzażu w kolorze sepii, a kończąc na Nie opuszczajmnie, czytelnik podąża za narratorami, ktorzy powracają do swojej przeszłości i z wolnają przed nim i sobą odkrywają. To, co powinno wydawać się znajome narratoromIshiguro, jest dla nich samych i dla czytelnika ochronną maską i kamuflażem,pod ktorymi pojawiają się warstwy kolejnych iluzji. Jedyną pewną rzeczą jest to, żenic nigdy nie jest w pełni wytłumaczone i wytłumaczalne – zarowno w prozie Ishiguro,jak i w świecie rzeczywistym. Artykuł podejmuje te właśnie aspekty widocznew dwoch powieściach anglojapońskiego pisarza Kiedy byliśmy sierotami i Nie opuszczajmnie i przedstawia je jako przykłady prozy opartej na konstruowaniu świata stworzonegoz ułudy i zwodniczości. Aby w nim przetrwać, narratorzy sami budują sweosobiste fikcje i złudzenia, zwodząc samych siebie. Powoduje to wrażenie, że owe dwienajnowsze powieści Ishiguro dokonują konstrukcyjnego przewrotu w prozie bazującejna poczuciu tajemnicy i spisku. Dla Ishiguro bowiem – co jest szczegolnie widocznew Nie opuszczaj mnie, kafkowskiej wizji wspołczesnej Wielkiej Brytanii – tajemnicai spisek są ochronnym kamuflażem, ktorych odkrycie nie stanowi celu samego w sobiei nie jest też celem czytelnika, skrywają one bowiem prawdę zbyt przykrą, by dało sięją znieść bez osłony, ktorą zapewniało jej utajenie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1128
ISBN: 9788322621271
9788380123052
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boryslawski_Reversed_Conspiracy_in_Kazuo_Ishiguro’s.pdf349,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons