Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11280
Title: Słowo o kulturze : przyczynek do dziejów niezależnej prasy na Śląsku w latach osiemdziesiątych XX wieku
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: prasa; Śląsk; "Jesteśmy"
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, D. Pietruch-Reizes (red.), "W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu" (S. 283-296). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W najnowszych dziejach kultury polskiej rok 1976 jest znaczącą cezurą, uznaną powszechnie przez badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki za początek przemian istotnie wpływających na wizerunek „życia duchowego” narodu. W roku tym powstał bowiem Komitet Obrony Robotników, który w krótkim czasie rozpoczął własną działalność wydawniczą, inicjując w ten sposób rozwój zorganizowanego wydawania książek, broszur i czasopism poza cenzurą1. Z inicjatywy członków KOR-u zostało w 1977 roku powołane do życia wydawnictwo - Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWa). Jego produkcja nie realizowała oficjalnych programów i intencji rządzących państwem. Działalność NOWej, a także wielu innych niezależnych i nielegalnych instytucji wydawniczych, czy szerzej - kulturalnych, powołanych do życia po 1976 roku, doprowadziła do powstania tzw. drugiego obiegu, czyli funkcjonowania zjawisk kultury (publikacji), które ze względów cenzuralnych nie mogły być włączone do obiegu oficjalnego*." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11280
ISBN: 83-226-1305-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Slowo_o_kulturze_przyczynek_do_dziejow_niezaleznej_prasy_na_Slasku_w _latach_osemdziesiatych_XX_wieku.pdf846,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons