Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11284
Title: Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác – słowacka baza bibliografii zespołów osobowych i repozytorium prac dyplomowych
Authors: Kycler, Maria
Keywords: baza danych; bibliografia prac dyplomowych; bibliografia zespołów osobowych; repozytorium
Issue Date: 2015
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 4 (2015), s. 56-73
Abstract: Przedmiotem omówienia jest baza repozytoryjna, rejestrująca prace dyplomowe obronione w szkołach wyższych na Słowacji, historia jej powstania, założenia programowe i akty prawne. Praca prezentuje portal bazy CRZP wraz z katalogiem online, jego strukturę i możliwości przeszukiwania. Zwraca uwagę na miejsce CRZP w systemie otwartej nauki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11284
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Centralny_register.pdf668,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons