Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11294
Title: Uprzedzenia związane z płcią a jakość związku małżeńskiego
Authors: Kurzeja, Tomasz
Advisor: Mandal, Eugenia
Keywords: kobiety; mężczyźni; stereotypy; małżeństwo; seksizm; uprzedzenia
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Zrealizowane badania w dość kompleksowy sposób opisują związki między uprzedzeniami ze względu na płeć a jakością życia małżeńskiego. W modelu badawczym uwzględniono, że zarówno jakość związku małżeńskiego jak i uprzedzenia związane z płcią (seksizm) mogą być powiązane z takimi zmiennymi jak: płeć, sytuacja finansowa, jakość pożycia seksualnego, poczucie szczęścia w życiu, płeć psychologiczną, orientację na dominację społeczną czy styl przywiązania w małżeństwie, co pozwoliło na szerszy opis badanego obszaru, w tym od razu testowanie hipotez ad hoc, które powstawały przy interpretacji uzyskanych wyników, np. czy orientacja na dominację społeczną jest powiązana z psychologiczną kobiecością i męskością (jest – istotna statystycznie ujemna korelacja z kobiecością, a dodatnia z męskością).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11294
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurzeja_Uprzedzenia_zwiazane_z_plcia_a_jakosc_zwiazku_malzenskiego.pdf4,24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.