Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11303
Title: Kryzys a sąd : sytuacja ekonomiczna polskiego wymiaru sprawiedliwości w optyce międzywojennej prasy sędziowskiej
Keywords: Sądy II Rzeczypospolitej; sytuacja ekonomiczna; Sądy w Polsce
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 111-125). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli władz międzywojennego wymiaru sprawiedliwości sytuacja finansowa państwa nigdy nie była przedstawiana jako czynnik mogący wpływać na poziom realizacji zadań stawianych sądownictwu. Przeciwnie, zgodnie z opiniami płynącymi z ministerstwa sprawiedliwości, niezależnie od warunków ekonomicznych, sędziowie gwarantowali sprawne i sprawiedliwe ferowanie wyroków, a wymiar sprawiedliwości chciał stale pogłębiać zaufanie do własnych decyzji. W praktyce nierzadko zdarzało się jednak, że ów urzędowy optymizm nie odzwierciedlał rzeczywistości, bowiem – wbrew zapewnieniom – kondycja finansowa wymiaru sprawiedliwości wpływała na jakość oferowanych usług. Oczywiście zależność, o której tu mowa, nie przez cały okres międzywojenny działała z równą siłą, natomiast dość precyzyjnie odzwierciedlała zmiany ekonomiczne, których doświadczało państwo. Wskazać należy ponadto, iż kryzys ekonomiczny odbijał się na kondycji wymiaru sprawiedliwości w kilku co najmniej sferach. Przede wszystkim wpływał na niski stan zarobków sędziów, a co za tym idzie na ich zadowolenie z pracy i sukcesywnie malejący entuzjazm, z jakim wykonywali obowiązki zawodowe. Silnie rzutował także np. na infrastrukturę wymiaru sprawiedliwości, która nie mogła doczekać się modernizacji, a nawet na strój sędziego (togę), gdyż jej uszycie przekraczało czasem możliwości ekonomiczne tego, który miał w niej orzekać. Co zrozumiałe, najpełniej sytuacja ekonomiczna państwa znajdowała jednak swe odzwierciedlenie w uposażeniach sędziowskich. Właśnie tej kwestii autor postanowił poświęcić najwięcej uwagi." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11303
ISBN: 978-83-226-3044-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzanowski_Kryzys_a_sad_Sytuacja_ekonomiczna_polskiego_wymiaru_sprawiedliwosci_w_optyce_miedzywojennej_prasy_sedziowskiej.pdf552,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons